1. Serwerownia

Zlokalizowana jest w profesjonalnym centrum danych „CIS NEPHAX”, które znajduje się w Gdańsku. Poniżej przedstawiono specyfikację serwerowni:

 • Spełnia wymóg Tier-3, norma ANSI/TIA-942,

 • Gwarantowane zasilanie,

 • Redundantny system chłodzenia,

 • Redundancja urządzeń sieciowych,

 • Infrastruktura składa się z urządzeń takich producentów jak: Eaton, Moeller, APC czy Hewlett Packard,

 • Konfiguracja ciągów powietrza,

 • Ochrona oraz monitoring obiektu,

 • Serwerownia zabudowana grubym murem bez okien,

 • Cały budynek znajduje się na wzniesieniu oraz nie jest terenem zalewowym.

 • Dostęp do całego obiektu jest oparty o spersonalizowanie karty dostępu.
 1. Infrastruktura teletechniczna

Serwery połączone są z siecią o dużej przepustowości do sieci Internet przy użyciu nadmiarowych tras. Oznacza to, że ruch do poszczególnych operatorów może być kierowany przez różne łącza światłowodowe. Zastosowanie takiego schematu eliminuje wszelkie awarie wynikłe na skutek przerwania światłowodu.

Połączenia tranzytowe realizowane są przez takich operatorów jak GTS, Crowley czy TASK. Nasze serwery mają dostęp do największego polskiego punktu wymiany ruchu PL-IX w Warszawie oraz GIX w Gdańsku.

 1. Szyfrowanie SSL

Wykorzystujemy certyfikat RapidSSL Standard, który jest jednym z najbardziej uznanych typów certyfikatów na świecie. Cechuje się kluczem szyfrującym o mocy 128 bit. Wykorzystywany jest podczas odbierania oraz wysyłania poczty elektronicznej oraz w momencie korzystania z klienta pocztowego pod adresem www.poczta.softhost.pl. Szyfrowanie połączenia pozwala na komfort komunikacji pomiędzy serwerem a klientem, ponieważ dane nie są wysyłane w „czytelnej” postaci.

 1. Kopie bezpieczeństwa

Ze względów bezpieczeństwa dane archiwalne są przechowywane na innym urządzeniu niż główne usługi, z których korzysta klient. Kopia bezpieczeństwa wykonywana jest codziennie o godzinie 05:00. Podczas archiwizacji uwzględniane są następujące elementy:

 • Konta oraz konfiguracja FTP,

 • Dane oraz konfiguracja baz danych,

 • Strony internetowe,

Firma PSoft – Przemysław Suszek przechowuje dane archiwalne tylko i wyłącznie z ostatnich 24 godzin.