roundcubeProgram Roundcube pozwala na eksport oraz import kontaktów w formacie vCard (rozszerzenie pliku vcf). Dzięki temu istnieje możliwość przenoszenia kontaktów pomiędzy rożnymi programami pocztowymi.

Książka kontaktowa dostępna jest z poziomu głównego okna, prawy górny róg aplikacji.

KsiazkaKontaktowa
Książka kontaktowa

Eksport kontaktów

  1. Wszystkie kontakty – klikamy na ikonę „Eksportuj”, która znajduje się w górnym lewym rogu aplikacji. System tworzy plik contacs.vcf, który pobieramy na lokalny komputer.
  2. Zaznaczone kontakty – poprzez pojedyncze(z użyciem klawisza CTRL na klawiaturze) kliknięcie zaznaczamy kontakty, które chcemy eksportować. Gdy jesteśmy gotowi klikamy na trójkąt, który znajduje się obok przycisku „Eksportuj” i wybieramy „Zaznaczone kontakty”.
    EksportujZaznaczone
    Eksportuj zaznaczone kontakty

    System tworzy plik contacs.vcf, który pobieramy na lokalny komputer.

Import kontaktów

Klikamy na przycisk „Importuj”. System otworzy nowa stronę, na której poprzez przycisk „Przeglądaj” wskazujemy plik w formacie vCard, który chcemy importować. Opcjonalnie możemy ustawić:

  • Importuj powiązania z grupami,
  • Zastąp całą książkę adresową.

Klikamy na przycisk „Importuj”. System pobierze wskazany przez Nas plik a następnie zaimportuje. Zostanie wyświetlone stosowne podsumowanie dotyczące liczby zaimportowanych kontaktów bądź ewentualnych błędów.

Tagged on: